01

NA CO SE DÍVÁM?

Přejděte dolů a zobrazte všechny zúčastněné školy a týmy!


Zúčastněné školy a týmyValašské Meziříčí,
Česká republika

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí poskytuje komplexní vzdělávání dětem od raného věku až do dospělosti. V areálu školy se nachází mateřská, základní a střední škola.

Škola vzdělává žáky se sluchovým postižením nebo jejich kombinacemi a žáky s vadami řeči. Cílem je, aby škola fungovala jako vzorový příklad pro vzdělávání vad sluchu a řeči. Vytváříme vzdělávací a metodické materiály od předškolního až po středoškolské vzdělávání. Škola disponuje tlumočníky do českého znakového jazyka, asistenty pedagoga, pořádá kurzy znakového jazyka pro zaměstnance i rodiče postižených žáků. Mimo podpory znakového jazyka klademe i důraz na kvalitní logopedii a rozvoj řeči a slovní zásoby.

Vzdělávání na stření škole je zaměřeno na výpočetní techniku, marketing a mediální tvorbu, zahradnictví a elektrikáře. Mimo kvalitního vzdělávání, je prioritou školy uplatnění žáků v oboru, tedy spolupráce s aktéry na trhu práce, tvorba učebnic a kurzů zaměřených na trh práce a finanční gramotnost.

Stření škola v současnosti nabízí tyto studijní obory:

 • Informační technologie
 • Elektrikář
 • Elektrotechnické a strojně montážní práce
 • Mechanik elektrotechnik
 • Zahradnické práce
 • Zahradník
 • Ekonomika a podnikání

ŠKOLA 3D TISKU

„Trevnenska shkola“

Kde se kreativita setkává s technologií!

Tryavna, Bulharsko

Národní střední uměleckoprůmyslová škola „Trevnenska shkola“ v Tryavně v Bulharsku je státní kulturní institucí, která nabízí odborné vzdělávání ve třech hlavních předmětech – Umělecké řezbářství, Interiérový design a Malování ikon. Škola byla založena v roce 1920 jako Státní tesařská škola, aby zachovala tradici malby ikon Tryavna a řezbářství. V průběhu let škola přitahovala talentované učitele, absolventy a významně přispěla k rozvoji bulharského výtvarného umění. V současné době je škola jako jedna z mála uměleckých škol uznávaná ministerstvem kultury Bulharska a její absolventi získávají diplom a osvědčení o profesní kvalifikaci pro umělce nebo designéra. Hlavním cílem školy je poskytovat odborné znalosti a dovednosti a zvyšovat osobní profesní a uměleckou kulturní úroveň v oblasti užitého umění. Škola nabízí vynikající vzdělávací zařízení a vybavení, včetně 3D CNC stroje a laserového skeneru pro práci se dřevem, zrekonstruovaných ateliérů a dílen a unikátní knihovny. Škola udržuje úzké kontakty s nevládními organizacemi, sociálními, kulturními a vzdělávacími institucemi a má mezinárodní kontakty s Carving School v Brienz – Švýcarsko a Technickou školou „Drvoart“ v Bělehradě. Škola má působivou atmosféru kontinuity a porozumění mezi studenty z různých ročníků školy a její absolventi pokračují ve vzdělávání v mnoha bulharských vysokých uměleckých a přírodovědných vzdělávacích institucích.

Podrobnější informace o škole naleznete zde.

ŠKOLA 3D TISKU

„SU „St. Paisiy Hilendarski“ – Zlatitsa

Brána do globální budoucnosti


Zlatitsa, Bulharsko

Škola byla založena před více než 150 lety, od roku 1936 sloužila jako základní školoa a nesla jméno otce Paisiyho. Od roku 2005 se transformovala na střední všeobecně vzdělávací školu v St. Paisiy Hilendarski“, a od roku 2016 je to SU „St. Paisiy Hilendarski“. Škola je největší a zároveň nejmladší střední školou v okolí. Byla oceněna ministerstvem školství a kultury jako inovativní škola. Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami, vybavenými moderními ICT a STEM centrem. Středoškoláci se účastní řady národních projektů – „Inovativní škola“, „Globální škola“, „Ambasadorská škola EP“, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu atd. Mimořádně úspěšně bylo realizováno také 13 mezinárodních projektů v rámci programů Comenius, Mládež v akci, Erasmus+. Studenti jsou vzděláváni v oboru „Podnikatel“ a v celém pětiletém období patří mezi hlavní předměty: podnikání, IT, geografie a ekonomika, angličtina.“

ŠKOLA 3D TISKU


Střední průmyslová škola, Přerov

Vytváření cesty k úspěchuPřerov, Česká republika

Škola byla založená roku 1889, kdy došlo k zahájení výuky odborné školy strojnické. Odborná škola strojnická byla ve školním roce 1919/1920 přeměněna na státní průmyslovou školu s oddělením mistrovské školy strojnické a s odbočkou pro válečné invalidy. Zájem o studium byl mimořádný.

Naše škola nabízí tři studijní obory, všechny jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Forma studia je denní.

 • Elektrotechnika se zaměřením a počítačové řízení
 • Elektrotechnika se zaměřením na techniku počítačů
 • Technické lyceum se zaměřením na informační technologie
 • Strojírenství

Většina žáků pokračuje ve studiu na vysokých školách technického nebo přírodovědného zaměření. Ostatní nastupují po ukončení středoškolského vzdělání přímo do praxe.

Atmosféra ve škole je přátelská a velice týmová, což se projevuje příznivě na chodu školy. Žákům je věnována maximální péče s cílem připravit je co nejlépe pro další studium nebo do praxe . Pro slabší žáky jsou pořádána doučování, pro šikovné odborné kroužky s profesionály. Vše se opírá o pracovitost a nadšení našich pedagogů, vedení školy, správních zaměstnanců a o špičkové technické zázemí. Žáci naší školy se účastní během studia spousty soutěží, exkurzí, sportovních kurzů. Mohou získat certifikát CISCO. Škola stále prohlubuje spolupráci s firmami přerovského regionu, které mají o absolventy přerovské průmyslovky velký zájem.

ŠKOLA 3D TISKU


SOLSKI CENTER VELENJE

Vaše cesta k úspěchu

Velenje, Slovinsko

SOLSKI CENTER VELENJE (Slovinsko) ze jedním z největších středisek odborného vzdělávání a přípravy (VET) ve Slovinsku a může se pochlubit dlouhou tradicí. Celkem 2395 studentů navštěvuje nižší střední odborné vzdělání, střední a vyšší odborné vzdělávání. Ve škole pracuje celkem 203 učitelů, školitelů a dalších pracovníků. Centrum tvoří strojní škola, geotechnika a životní prostředí, škola elektrotechniky a výpočetní techniky, škola pro servisní činnosti, gymnázium, vyšší odborná škola a mezipodnikové školicí středisko. Moderní role pracovníků a učitelů jako profesionálů, inovátorů, projektových manažerů, mentorů, kolegů se zkušenostmi s používáním ICT, konceptem celoživotního vzdělávání a vzděláváním dospělých odráží integraci školního centra Velenje do priorit regionálního a místního rozvoje.

ŠKOLA 3D TISKU


Matematická a přírodovědná střední škola “ Academician Ivan Gyuzelev“

Posílení bystrých myslí, formování budoucích inovátorů

Gabrovo, Bulharsko

Matematická a přírodovědná střední škola “ Academician Ivan Gyuzelev“ (PMG) je střední škola s více než 600 studenty ve věku 12 až 19 let, která se nachází ve městě Gabrovo v Bulharsku. Jedná se o profilovanou střední školu, která se specializuje na oblast matematiky, informatiky, IT, biologie, chemie, cizích jazyků a poskytuje odborné vzdělání v oblasti techniky. Střední škola matematiky a přírodních věd je inovativní škola v oblasti digitálních a softwarových věd. V roce 2022 bylo založeno STEM centrum a naši studenti zde rozvíjejí své znalosti a dovednosti v high-tech prostředí s 3D tiskárnami. Naše škola poskytuje odborné vzdělání pro 105 žáků (8. – 12. ročník), kteří chtějí rozvíjet své znalosti v oblasti informatiky a získat dovednosti pro práci v reálném pracovním prostředí, které bude napomáhat jejich budoucímu rozvoji. Střední škola matematicko-přírodovědná se podílí na aktivitách ekologické výchovy, které pomáhají studentům vyrůst v uvědomělé občany planety, kteří mohou také něco změnit. Instalované fotovoltaické a solární systémy na naší škole nám umožňují vzdělávat studenty o obnovitelných zdrojích energie a slouží jako vnitropodniková živá laboratoř obnovitelných zdrojů. Jsme hrdí na první místa našich studentů v národních i mezinárodních soutěžích v oboru matematika, informatika, IT, biologie, chemie a fyzika. Naši studenti jsou součástí bulharských týmů soutěžících v matematice, informatice a vědě.

ŠKOLA 3D TISKU


Speciální odbornou střední školu v Aténách

Pěstování snů, vytváření budoucnosti

Aténách, Řecko

Představujeme vám jednu z řeckých škol, která se zapojila do našeho projektu 3D tisku – speciální odbornou střední školu v Aténách. Tato škola byla založena v roce 2016 a jejím hlavním posláním je poskytovat obohacující zkušenosti studentům na středním stupni vzdělávání. Nachází se v rušné aténské čtvrti Thisio. Ve škole se věnují pořádání aktivit na míru, jako jsou návštěvy muzeí, besedy a firemní prohlídky, aby studentům poskytli bohatý vzdělávací program. Navíc mohou být hrdí na svou úspěšnou historii mezinárodní spolupráce prostřednictvím programů Erasmus+ v různých zemích, včetně Polska, Turecka, Irska a Slovinska.

V současnosti nabízí tři obory studia: Zdraví, Sociální péče a Wellness (včetně Makeupu a Kadeřnictví), IT (s Aplikovanou výpočetní technikou a Počítačovou a síťovou technologií) a Zemědělství, Potravinářství a Životní prostředí (s Vědou o potravinách a nápojích a Květinářstvím a Krajinnou architekturou). Speciální odborná střední škola v Aténách není jen školou; je to místo, kde studenti objevují své vášně a dosahují nových výšin ve vzdělávání a inovacích.

ŠKOLA 3D TISKU


Střední odborné učiliště technické Dr. Nikola Vasiliadi

Propojení tradice a inovace

Gabrovo, Bulharsko

Střední odborné učiliště technické Dr. Nikola Vasiliadi – Gabrovo bylo založeno v roce 1895 jako řemeslná škola. Už po dobu 128 let připravuje odborníky na technické obory a snaží se zachovat a udržovat tradice našich předků, ale také jít s novými požadavky.

Jako jedna z předních inovativních škol v oblasti Gabrova, se Střední odborné učiliště technické Dr. Nikola Vasiliadi neustále rozvíjí, aby splňovalo moderní standardy. V rámci výuky všech předmětů jsou aktivně využívány moderní informační technologie, které pomáhají studentům sledovat nejnovější trendy ve vývoji jejich zvolené specializace.

Hlavním cílem našeho týmu je zajistit, aby odborné vzdělávání odpovídalo potřebám současného podnikání. V současnosti se střední škola zaměřuje na vzdělávání více než 600 studentů ve 25 třídách, nabízejících jak denní, tak duální vzdělávání, v následujících studijních oborech:

Výpočetní technika a technologie

• Programování aplikací

• Mechatronika

• Transportní zařízení motoru

• Průmyslová elektronika

• Měřicí a organizační technika

• Elektromobily

• Obnovitelné zdroje energie

V PTG Dr. Nikola Vasiliadi se setkávají tradiční hodnoty zasvěcenému patronovi a moderní duch technologického rozvoje bulharské společnosti v 21. století. Absolventi s hrdostí nesou jméno Vasiliaďanů jako důstojní nástupci tohoto dobrodince a jsou připraveni předat své zkušenosti dalším generacím techniků, aby naplnili progresivní myšlenku mecenáše a uchovávali důstojnost jeho velké dobročinnosti. Toto gesto je ušlechtilým příkladem vlastenecké obětavosti.

Olomouc, Česká republika

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická je školou s dlouholetou tradicí v oboru elektrotechniky, která průběžně modernizuje jak své vzdělávací obory, tak vybavení. Nově se naši absolventi setkávají s moderními trendy v oborech telekomunikace, automatizace a na VOŠ také ekonomika a řízení podniku.

V rámci školních vzdělávacích programů se snažíme držet krok s dobou. ŠVP oboru Elektrotechnika jsme zaměřili na aktuální trendy v oblasti automatizace a telekomunikací. U ŠVP Technického lycea byla posílena složka orientovaná na IT a vývoj aplikací.

Zajímavosti:

• Realizace odborných praxí v partnerských firmách z oboru informatiky, aelektrotechniky, automatizace a telekomunikací,

• Moderní učebny autoamtizace vybavené funkčními modely linek z provozu,

• Víceúčelová tělocvična s vyhrazenými odpoledními bloky pro sportovní aktivity žáků a studentů,

• Organizace odborných konferencí pro veřejnost – elektromobilita, iOS, robotika, Linux, CoderDojo a další,

• Aktivity v rámci Erasmu – odborné praxe v zahraničí, komunikace se studenty ESN.

ŠKOLA 3D TISKU


Speciální odborná střední škola Acharnes v Acharnes, Atény

Vytváření světlých zítřků v rozmanitých oborech

Aténách, Řecko

Představujeme vám druhou řeckou školu, která se zapojí do našeho Projektu 3D tisku – Speciální odbornou střední školu v Acharnes. Tato škola je sesterskou institucí Speciální odborné střední školy v Aténách a slouží studentům na úrovni sekundárního vzdělávání. Nachází se na okraji Atén v regionu Acharnes a jejím cílem je poskytnout studentům obohacující zážitky. Stejně jako sesterská škola má i tato instituce pozoruhodnou historii mezinárodního zapojení prostřednictvím iniciativy Erasmus+ v různých zemích.

V současné době Speciální odborná střední škola v Acharnes nabízí čtyři studijní obory. Patří sem Strojní inženýrství (Technik vozidel a Strojní technik instalací a konstrukcí). Dále zde můžete najít obor Informační technologie (Technik IT aplikací). Další možností je obor Zdraví a Sociální péče a v neposlední řadě je tu obor Zemědělství. Tato škola není pouze vzdělávací institucí, ale také slouží jako centrum, kde se studenti mohou plně ponořit do svých zájmů a usilovat o vyšší úroveň učení a kreativity.

ŠKOLA 3D TISKU


5. Večerní technická odborná škola EPAL v Aténách

Posilování snů, rozšiřování obzorů

Aténách, Řecko

Poslední řeckou školou, která se připojila k projektu 3D tisku, je 5. večerní technická odborná škola EPAL v Aténách. Tato škola je zaměřena na středoškolské vzdělání a díky svému večernímu rozvrhu poskytuje výhody především pracujícím jednotlivcům, kteří docházejí na vyučování po zaměstnání. Škola byla založena v roce 1932 jako základní škola a nachází se v oblasti Exarcheia. Je skvělým příkladem meziválečné architektury v Aténách a v Exarcheii zaujímá významné místo jako centrum společenského a kulturního života.

Škola v současnosti nabízí 3 obory studia: Ekonomika a administrativa, Informační technologie, Zdravotní a sociální péče. 5. večerní technická odborná škola EPAL v Aténách představuje mnohem více než jen běžnou vzdělávací instituci; je dynamickým prostředím, kde se studenti ponoří do svých vášní a zaměřují se na vyšší úrovně znalostí a kreativity. V jejích prostorách se vzdělávání proměňuje v interaktivní cestu, která inspiruje studenty k průzkumu různých zájmů a dosažení nových úrovní jak ve vzdělávání, tak ve tvůrčím vyjádření.