03

CO JE NAŠIM HLAVNÍM TÉMATEM A PROČ?

Zjistěte více o tématu a způsobu výběru jednotlivých designových projektů.


Evropské kulturní dědictví a řemesla


To je to, co EU myslí pod pojmem kulturní dědictví

Zdroj: Evropská komise

“Evropské kulturní dědictví tvoří cenná a rozmanitá mozaika kulturních a tvůrčích projevů. Jde o odkaz předchozích generací Evropanů a zároveň odkaz pro generaci budoucí.

Zahrnuje přírodní, vybudovaná a archeologická naleziště, muzea, památky, výtvarná díla, historická města, literární, hudební a audiovizuální díla a um, vědomosti, řemeslné dovednosti, zvyky a tradice obyvatel Evropy.“