03

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Μάθετε περισσότερα για το θέμα και τον τρόπο επιλογής των επιμέρους έργων σχεδιασμού.


Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και χειροτεχνία


Αυτό εννοεί η ΕΕ ως πολιτιστική κληρονομιά

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“”Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι ένα πλούσιο και ποικιλόμορφο μωσαϊκό πολιτιστικών και δημιουργικών εκφράσεων, μια κληρονομιά από τις προηγούμενες γενιές Ευρωπαίων και παρακαταθήκη για τις επόμενες.

Περιλαμβάνει φυσικούς, οικοδομημένους και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, έργα τέχνης, ιστορικές πόλεις, λογοτεχνικά, μουσικά και οπτικοακουστικά έργα, καθώς και τις γνώσεις, τις πρακτικές και τις παραδόσεις των Ευρωπαίων πολιτών.””