01

КАКВО ВИЖДАМ?

Превъртете надолу, за да видите всички участващи училища и екипи!


Участващи училища и екипиНГПИ „Тревненска школа“

Където творчеството среща технологията!

Трявна, България

Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в гр. Трявна е държавна културна институция, която предлага професионално обучение по три основни предмета – „Художествена дърворезба“, „Интериорен дизайн“ и „Иконопис“. Училището е основано през 1920 г. като Държавно столарско училище, за да съхрани традицията на тревненската иконопис и дърворезба. През годините училището привлича талантливи преподаватели и възпитаници и има значителен принос за развитието на българските пластични изкуства.

Понастоящем училището се счита за едно от малкото училища по изкуствата към Министерството на културата на България, а неговите възпитаници получават диплома и свидетелство за професионална квалификация за „Художник“ или „Дизайнер“. Основните цели на училището са предоставяне на професионални знания и умения и повишаване на личното професионално и художественокултурно равнище в областта на приложните изкуства. Училището разполага с отлична учебна база и оборудване, включително 3D CNC машина и лазерен скенер за обработка на дърво, обновени ателиета и работилници, както и уникална библиотека. Училището поддържа тесни контакти с неправителствени организации, социални, културни и образователни институции и има международни връзки с училището по дърворезба в Бриенц – Швейцария и техникума „Дървоарт“ в Белград.

В училището цари впечатляваща атмосфера на приемственост и разбирателство между учениците от различните класове, а възпитаниците му продължават образованието си в много български висши учебни заведения за изкуство и наука.

По-подробна информация за училището можете да намерите тук.

Валашске Мезиржици,
Чешка Република

Детската градина, основното училище и средното училище за деца с увреден слух във Валашске Мезиржичи осигуряват цялостно образование за деца от ранна възраст до зрялост. На територията на училището има детска градина, начално училище и средно училище.

В училището се обучават ученици с увреден слух и говорни дефекти или техни комбинации. Целта на училището е да действа като модел за подражание в областта на образованието на ученици с увреден слух и говор. Ние създаваме образователни и методически материали от предучилищното до средното образование. Училището разполага с преводачи на чешки жестов език и асистенти на учителите, и организира курсове по жестов език за служители и родители на ученици с увреждания. В допълнение към подкрепата с жестомимичния език, ние наблягаме и на качествената логопедична терапия и развитието на речта и речниковия запас.

Обучението в средното училище е насочено към компютърни технологии, маркетинг и създаване на медийно съдържание, градинарство и електротехника. В допълнение към качественото образование приоритет на училището е получаването на приложни знания от учениците по време на обучението, т.е. сътрудничество с участници на пазара на труда, създаване на учебници и курсове, насочени към пазара на труда и финансовата грамотност.

В момента гимназията предлага следните специалности:

  • Информационни технологии
  • Електротехник
  • Електрически и механични монтажни работи
  • Механик електротехник
  • Работа в градината
  • Градинар
  • Икономика и бизнес


СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Врата към глобалното бъдеще

Златица, България

Училището има над 150-годишна история като от 1936 г. е било основно училище и носи името на отец Паисий. От 2005 г. се преобразува в средно общообразователно училище в “Св. Паисий Хилендарски”, а от 2016 г. е СУ “Св. Паисий Хилендарски”. Училището е както най-голямото в района, така и най-младата гимназия. Отличено е от МОН е като иновативно училище. Училището разполага с два компютърни кабинета, оборудвани с модерни ИКТ и СТЕМ центърът. Всички училищни сгради са с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания – рампа, приспособена тоалетна, асансьор и т.н. Учениците в гимназиален етап участват в множество национални проекти – “Иновативно училище”, “Глобално училище”, “Училище – посланик на ЕП”, Международната награда на Херцога на Единбург и др. Изключително успешно са реализирани и 13 международни проекта по програмите “Коменски”, “Младежта в действие”, “Еразъм+”.Учениците от 8 до 12 клас се обучават в Профил “Предприемачески”, две степени (8-10 клас – първа степен и 11-12 клас – втора степен). Всички паралелки (8а, 9а, 10а, 11а и 12а) се обучават в един и същи профил „Предприемачески“ като за целия петгодишен срок профилиращите предмети са: Предприемачество, Информационни технологии, География и икономика, Английски език.


Училищен център Веление

Вашият път към успеха

Веление, Словения

Училищен център Веление е един от най-големите центрове за професионално образование и обучение (ПОО) в Словения. Той има дългогодишни традиции и обхваща 2395 ученици в начално и продължаващо средно, както и в по-високо ниво на образование, обслужван от 203 учители, обучители и друг персонал. Състои се от Гимназия по механотехника, геотехника и околна среда, Гимназия по електротехника и изчислителна техника, Гимназия за обслужващи дейности, Гимназия, Висше професионално училище и Междуфирмен център за обучение. Съвременната роля на персонала и учителите като професионалисти, иноватори, ръководители на проекти, ментори, колеги с опит в използването на ИКТ, концепцията за учене през целия живот и образованието за възрастни, отразява интегрирането на Училищен център Веление в приоритетите на регионалното и местно развитие.


ПМГ „Академик Иван Гюзелев“

Насърчаване на блестящи умове, формиране на бъдещи иноватори

Габрово, България

ПМГ е профилирана гимназия с профили от СТЕМ направление и професионални паралелки от направление Компютърни науки. Професионалното обучение е организирано в партньорство с водещите за региона ИТ фирми. От 2018г. е иновативно училище в областта на дигиталните и софтуерни науки. В проекта за иновации е разработена концепция за иновативна образователна среда с използване на нови интерактивни технологии за обучение. В гимназията е създаден СТЕМ център. В обособените високотехнологични пространства учениците надграждат своите професионални умения. Обособено е съвременно интерактивно пространство за работа, което предлага богато съдържание под формата на 3D модели, симулационни приложения и др. Гимназията се гордее с призовите места от международни състезания. Наши ученици са част от българските отбори по математика и информатика. Училището активно участва в инициативи, насочени към опазването на околната среда чрез изградените фотоволтаична и соларна системи, чрез оптимално управление на ресурсите. В гимназията се обучават 582 ученици от 5 до 12клас, на възраст от 12 до 19 години. Професионалното обучение се осъществява с ученици от 8 до 12 кл, които очакват образователното взаимодействие с училището да е насочено към развитие и усъвършенстване на професионални знания и умения, постигане на отлични образователни резултати в областта на компютърните науки, овладяване на поне два чужди езика, формиране на широк спектър от личностни качества, необходими за бъдещата им реализация, учене през целия живот и отговорности на личността. Професионалните паралелки се обучават по специалността Системен програмист. Около 90% от учениците очакват в резултат на обучението си да придобият практически знания и умения за работа в реална работна среда, които ще благоприятстват бъдещото им развитие.


Средно техническо училище

Проектиране на път към успеха

Пршеров, Чешка Република

Училището е основано през 1889 г., когато е създадено Професионалното училище по машиностроене.

През учебната 1919/1920 г. Професионалното училище по машиностроене е преобразувано в държавно индустриално училище с отделение на Магистърското училище по механотехника и филиал за военноинвалиди. Интересът към обучението е изключителен.

Нашето училище предлага три специалности, които са четиригодишни и завършват с държавен зрелостен изпит. Формата на обучение е дневна.

Области на обучение:

• Електротехника с фокус върху компютърното управление

• Електроинженерство с фокус върху компютърните технологии

• Технически колеж с насоченост към информационните технологии

• Инженерни науки

По-голямата част от учениците продължават обучението си в технически или природонаучни университети. Други започват работа директно след завършване на средното си образование.

Атмосферата в училището е приятелска и екипно ориентирана, което се отразява положително на работата на училището. За учениците се полагат максимални грижи с цел да бъдат подготвени възможно най-добре за по-нататъшно обучение или практика. За по-слабите ученици се организират уроци, а за по-напредналите ученици – професионални кръжоци със специалисти от съответната област. Всичко се основава на усърдната работа и ентусиазма на нашите учители, ръководството на училището, административния персонал и най-добрите технически средства.

По време на обучението си в училището учениците участват в много състезания, екскурзии, спортни курсове. Те могат да получат сертификат CISCO. Училището непрекъснато задълбочава сътрудничеството си с фирми от региона на Пршеров, които проявяват голям интерес към завършилите ученици на училището.


Специална професионална гимназия в Атина

Насърчаване на мечтите,
изграждане на бъдеще

Атина, Гърция

Представяме ви Специалната професионална гимназия в Атина, едно от гръцките училища, които участват в нашия проект за 3D принтиране. Основано през 2016 г. и обхващащо ученици от средното образование, това училище, разположено в оживения квартал Thisio в Атина, е посветено на осигуряването на обогатяващ учениците опит. През цялата година се организират съобразени с нуждите им дейности, включително посещения на музеи, беседи и посещения на фирми. Училището има добър опит от международната си дейност чрез програмите „Еразъм+“ в различни страни като Полша, Турция, Ирландия и Словения.

Понастоящем учениците се обучават в три специалности: Здравеопазване, благосъстояние и уелнес (с Гримьорство и Фризьорство), Информационни технологии (с Приложна компютърна техника и Компютърни и мрежови технологии) и Земеделие, хранителни науки и околна среда (с Технология на храните и напитките, Цветарство и Ландшафтна архитектура). Специалната професионална гимназия в Атина е не само училище, а място, където учениците опознават своята страст и достигат нови висоти в образованието и иновациите.

Габрово, България

Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“-Габрово е създадена в далечната 1895 година като занаятчийско училище. Вече 128 години Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ подготвя специалисти по технически специалности, като се стреми да пази и поддържа традициите на предците ни, но и да върви в крак с новите изисквания.

Като едно от водещите иновативни училища в област Габрово, гимназията непрекъснато се развива, за да отговаря на съвременните стандарти. Съвременните информационни технологии се прилагат в учебния процес по всички предмети, което помага учениците да придобият информация за най-новите тенденции в развитието на избраната от тях специалност.

Основната задача на екипа е професионалното образование да отговаря на нуждите на бизнеса. Днес гимназията обучава над 600 ученици в 25 паралелки в дневна и дуална форма на обучение по следните специалности:

• Компютърна техника и технологии

• Приложно програмиране

• Мехатроника

• Автотранспортна техника

• Промишлена електроника

• Измервателна и организационна техника

• Електрически превозни средства

• Възобновяеми енергийни източници

В ПТГ „ Д-р Никола Василиади “ се преплитат традициите, завещани от патрона, и модерният дух на техническото развитие на българското общество от началото на ХХІ век. Възрожденската всеотдайност на учителите се съчетава с хуманното отношение към младия човек като към партньор в процеса на придобиване на професионални знания и умения. Възпитаниците с гордост носят името Василиадиевци като достойни следовници на благодетеля и са готови да предават опита си на следващите поколения техници, за да се сбъдне прогресивната идея на патрона и да се съхрани във времето достолепието на големия му дарителски жест и благородният му пример на патриотична всеотдайност.

По-подробна информация за училището можете да намерите тук.


Висше професионално училище и Средно промишлено училище по електротехника

Изграждане на бъдещи възможности в областта на електроинженерството

Оломоуц, Чешка Република

Висшето професионално училище и Средното индустриално училище по електротехника в Оломоуц има богата история в областта на електротехниката. През годините ние полагаме последователни усилия да осъвременяваме образователните си програми и да оборудваме базата си с модерни технологии. Горди сме, че даваме възможност на нашите възпитаници да се запознаят със съвременните постижения в областта на телекомуникациите, автоматизацията, както и с икономиката и управлението на бизнеса.

За да гарантираме, че нашите ученици получават най-доброто образование, ние постоянно адаптираме учебните си програми, за да отразяват актуалните тенденции в индустрията. По-специално, ние поставяме силен акцент върху автоматизацията и телекомуникациите в рамките на областта на електротехниката. В програмата на техническата гимназия усъвършенствахме компонента за информационни технологии и разработване на приложения, за да гарантираме, че нашите ученици са добре подготвени за цифровата среда.

Какво предлагаме, за да привлечем интереса на учениците:

• Осигуряване на професионални стажове в партньорски фирми, специализирани в областта на информатиката, електротехниката, автоматизацията и телекомуникациите

• Модерни класни стаи по автоматизация, оборудвани с функционални модели на оперативни линии

• Многофункционален физкултурен салон и предвидени следобедни блокове за спортни дейности на ученици и студенти

• Организиране на професионални конференции за информиране на обществеността – електромобилност, iOS, роботика, Linux, CoderDojo и др.

• Улесняване на дейностите по програма „Еразъм“, включително възможности за професионална практика в чужбина, и насърчаване на комуникацията с ученици от други държави в рамките на мрежата за международни обмени по програма „Еразъм“.


Специална професионална гимназия в Ахарнес

Подготовка за бъдеще в разнообразни сфери

Ахарнес, Гърция

Представяме ви второто гръцко училище, което ще участва в нашия проект за 3D принтиране – Специалната професионална гимназия в Ахарнес. То е сродно училище на Специалната професионална гимназия в Атина и в него се обучават ученици от гимназиален етап на обучение. Това учебно заведение, което се намира в покрайнините на Атина, в района на Ахарнес, се стреми да предоставя на своите ученици обогатяващ опит. Подобно на сродното си училище, то също има забележителна история в международно участие в инициативи по програма Еразъм+ в различни държави.

Понастоящем гимназията предлага четири специалности: Машинно инженерство (с профили „Техник на превозни средства“ и „Техник на механични инсталации и конструкции“), Информационни технологии (профил „Специалист ИТ приложения“), Здравеопазване, благосъстояние и благополучие и не на последно място специализация в областта на селското стопанство. Специалната професионална гимназия в Ахарнес е нещо повече от учебно заведение; тя служи като център, в който учениците задълбочават познанията си в съответствие със своите интереси и се стремят към по-високи постижения в обучението и творчеството.


5-то вечерно техническо професионално училище EPAL в Атина

Подкрепяне на мечтите, разширяване на хоризонтите

Атина, Гърция

Последното гръцко училище, което се присъединява към проекта за 3D принтиране, е 5-то вечерно техническо професионално училище EPAL в Атина. Това училище е предназначено за ученици от средното образование и предвид вечерния му график, в него се обучават предимно работещи хора, които посещават занятията след работа. Разположено в района на Екзархея, училището, създадено през 1932 г. (първоначално начално училище), се откроява като отличен пример за благоустройството между войните в Атина. В това си качество то заема значителна позиция като един от най-жизнените и оживени социални и културни центрове в Екзархия.

Днес училището предлага 3 специалности: Икономика и администрация, Информационни технологии и Здравеопазване, благосъстояние, благополучие. 5-то вечерно професионално техническо училище EPAL в Атина надхвърля рамките на традиционното учебно заведение; то действа като пресечна точка, в която учениците се потапят в своите интереси, стремейки се към повече знания и творческо развитие. Зад неговите стени образованието се превръща в интерактивно пътешествие, което вдъхновява учащите да изследват различни области и да достигнат нови висоти както в обучението, така и в творческото изразяване.