03

КОЯ Е ОСНОВНАТА НИ ТЕМА И ЗАЩО?

Научете повече по темата и за начина, по който са избрани отделните дизайнерски проекти.


Европейско културно наследство и занаяти


Ето какво разбира ЕС под културно наследство

Източник: Европейска Комисия

„Културното наследство на Европа е богата и разнообразна мозайка от културни и творчески прояви, наследство от предишните поколения европейци и наследство за бъдещите.

То включва природни, архитектурни и археологически обекти, музеи, паметници, произведения на изкуството, исторически градове, литературни, музикални и аудиовизуални произведения, както и знанията, практиките и традициите на европейските граждани.“