01

KAJ GLEDAM?

Pomaknite se navzdol in si oglejte vse sodelujoče šole in ekipe!


Sodelujoče šole in ekipe


KUL ŠOLA

Šolski center Velenje

Vaša pot do uspeha

Velenje, Slovenija

Šolski center Velenje (Slovenija) je eden največjih centrov za poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. V njem se izobražuje 2395 dijakov na srednji in višji stopnji izobraževanja. Zaposlenih je 203 učiteljev, inštruktorjev in drugega osebja. Sestavljajo ga Šola za strojništvo, geotehniko in okolje, Šola za elektrotehniko in računalništvo, Šola za storitvene dejavnosti, Gimnazija, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Sodobna vloga zaposlenih in učiteljev kot strokovnjakov, inovatorjev, vodij projektov, mentorjev, sodelavcev z izkušnjami na področju uporabe IKT, koncepta vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih odraža vključenost Šolskega centra Velenje v regionalni in lokalni razvoj skupnosti, v kateri deluje.

KUL ŠOLA

“Trevnenska shkola”

Kjer ustvarjalnost sreča tehnologijo!

Tryavna, Bolgarija

Državna srednja šola uporabnih umetnosti »Trevnenska šola« v Tryavni v Bolgariji je državna kulturna ustanova, ki ponuja poklicno usposabljanje v treh glavnih predmetih – umetniškem rezbarstvu, notranjem oblikovanju in ikonopisu. Šola je bila ustanovljena leta 1920 kot državna mizarska šola, da bi ohranila tradicijo ikonopisja in rezbarstva Tryavna. Skozi leta je šola pritegnila nadarjene učitelje in diplomante ter je pomembno prispevala k razvoju bolgarske plastične umetnosti.

Trenutno šola velja za eno izmed umetniških šol, kjer njeni diplomanti pri ministrstvu za kulturo Bolgarije prejmejo diplomo in potrdilo o poklicni kvalifikaciji za umetnika ali oblikovalca. Glavni cilji šole so zagotavljanje strokovnih znanj in veščin ter dvig osebne strokovne in umetniške kulturne ravni na področju uporabne umetnosti. Šola ponuja odlične izobraževalne prostore in opremo, vključno s 3D CNC strojem in laserskim skenerjem za obdelavo lesa, prenovljene studie in delavnice ter edinstveno knjižnico. Šola vzdržuje tesne stike z nevladnimi organizacijami, socialnimi, kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami ter ima mednarodne stike z rezbarsko šolo v Brienzu – Švica in Tehnično šolo »Drvoart« v Beogradu.

Šola goji okolje razumevanja in sodelovanja med učenci iz različnih šolskih razredov, njeni diplomanti pa nadaljujejo svoje izobraževanje na številnih bolgarskih visokošolskih ustanovah za umetnost in znanost.

Podrobnejše informacije o šoli najdete tukaj.


Valašské Meziříčí, Češka

Vrtec, osnovna šola in srednja šola za slušno prizadete Valašské Meziříčí nudi celovito izobraževanje otrok od zgodnjega otroštva do odraslosti. V šolskem prostoru delujejo vrtec, osnovna šola in srednja šola.

Šola izobražuje učence z okvaro sluha ali njihove kombinacije in učence z govornimi napakami. Cilj šole je biti vzor za izobraževanje gluhih in naglušnih oseb ter oseb z govornimi in jezikovnimi motnjami. Ustvarjamo izobraževalna in metodična gradiva od predšolske do srednješolska izobrazba. Šola ima tolmače češkega znakovnega jezika, asistente, in organizira tečaje znakovnega jezika za zaposlene in starše študentov invalidov. Poleg znakovne jezikovne podpore poudarjamo tudi kvalitetno logopedsko in govorno terapijo za razvoj besednega zaklada.

Izobraževanje v srednji šoli je usmerjeno v računalniško tehnologijo, marketing in medije ustvarjanje, vrtnarstvo in električarji. Poleg kakovostnega izobraževanja je prioriteta šole prijava študentov na študijsko področje, to je sodelovanje z akterji na trgu dela, ustvarjanje učbenikov in tečajev, osredotočenih na trg dela in finančno pismenost.

Srednja šola trenutno izvaja naslednje študijske smeri:

• Informacijska tehnologija

• Električar

• Elektro in strojna montažna dela

• Inženir strojne elektrotehnike

• Delo na vrtu

• Vrtnar

• Ekonomija in posel

KUL ŠOLA

ŠU “Sv. Paisiy Hilendarski”

Vrata v globalno prihodnost

Zlatica, Bolgarija

ŠU “Sv. Paisiy Hilendarski” – Zlatica ima več kot 150-letno zgodovino, od leta 1936 je bila osnovna šola in nosi ime očeta Pajsija. Od leta 2005 se preoblikuje v splošno srednjo šolo v “St. Paisiy Hilendarski”, od leta 2016 pa je SU “St. Paisiy Hilendarski”. Šola je hkrati največja v okolici in najmlajša srednja šola. Ministrstvo za izobraževanje in kulturo jo je nagradilo kot inovativno šolo. Šola ima dve računalniški učilnici, opremljeni s sodobno IKT in STEM centrom. Vse šolske stavbe imajo dostopno arhitekturno okolje za invalide – klančino, prilagojeno stranišče, dvigalo itd. Dijaki sodelujejo v številnih nacionalnih projektih – »Inovativna šola«, »Globalna šola«, »Šola ambasadorka EP«, Mednarodna nagrada vojvode Edinburškega itd. Izredno uspešno je bilo izvedenih tudi 13 mednarodnih projektov v okviru programov Comenius, Mladi v akciji, Erasmus+. Učenci od 8. do 12. razreda se usposabljajo v profilu “Podjetnik”, dve stopnji (8.-10. razred – prva stopnja in 11.-12. razred – druga stopnja). Vsi razredi (8.a, 9.a, 10.a, 11.a in 12.a) se izvajajo v istem »Podjetniškem« profilu, za celotno petletno obdobje pa so profilni predmeti: Podjetništvo, informatika, geografija in ekonomija, angleščina.

KUL ŠOLA

Secondary technical school, Přerov

Inženiring pot do uspeha

Přerov, Češka

Šola je bila ustanovljena leta 1889, kot poklicna strojna šola. V šolskem letu 1919/1920 se je obrtna strojna šola preoblikovala v državno industrijsko šolo z oddelkom strojne mojstrske šole in podružnico za vojne invalide. Zanimanje za študij je bilo izjemno. Naša šola izvaja tri smeri štiriletnih izobraževalnih programov, ki se zaključijo z maturo. Izobraževalni programi:

• Elektrotehnika s fokusom in računalniškim vodenjem

• Elektrotehnika s poudarkom na računalniški tehnologiji

• Tehniški licej s poudarkom na informacijskih tehnologijah

• Inženiring

Večina dijakov nadaljuje študij na tehničnih ali naravoslovnih univerzah. Drugi začnejo delati neposredno po končanem srednješolskem izobraževanju. Vzdušje na šoli je prijateljsko in zelo timsko, kar pozitivno vpliva na medsebojne odnose. Učencem se maksimalno posvečamo z namenom, da se čim bolje pripravijo na nadaljnji študij ali prakso. Za šibkejše študente je organizirano mentorstvo, za izkušene pa strokovni krožki, ki jih izvajajo strokovnjaki z različnih področij. Vse temelji na trdem delu in entuziazmu naših učiteljev, vodstva šole, administrativnega osebja in vrhunske tehnične opreme. Med šolanjem se dijaki udeležujejo številnih tekmovanj, ekskurzij in športnih tečajev. Lahko pridobijo CISCO certifikat. Šola nenehno poglablja sodelovanje s podjetji v regiji Přerov, ki se zelo zanimajo za diplomante šole.

KUL ŠOLA

Srednja matematična in naravoslovna šola “Akademik Ivan Gyuzelev”

Krepitev bistrih misli in oblikovanje prihodnjih inovatorjev

Gabrovo, Bolgarija

Srednja matematična in naravoslovna šola “Akademik Ivan Gyuzelev” (PMG) je srednja šola z več kot 600 dijaki, starimi od 12 do 19 let. Nahaja se v mestu Gabrovo v Bolgariji. Je profilirana srednja šola s področja matematike, informatike, biologije, kemije, tujih jezikov in izvaja poklicno izobraževanje na področju tehnike. Naravoslovno matematična gimnazija je inovativna šola na področju digitalnih in znanosti s področja programske opreme. V letu 2022 je bil ustanovljen STEM center, kjer naši dijaki razvijajo svoje znanje in veščine v visokotehnološkem okolju s 3D tiskalniki. Na naši šoli se poklicno izobražuje 105 dijakov (8. – 12. razred), ki želijo razvijati svoje znanje s področja računalništva in pridobiti veščine za delo v realnem delovnem okolju, ki bodo v prid njihovemu nadaljnjemu razvoju. Matematično-naravoslovna gimnazija sodeluje v okoljsko izobraževalnih dejavnostih, ki dijakom pomagajo prerasti v ozaveščene državljane planeta. Nameščeni fotonapetostni in solarni sistemi na naši šoli nam omogočajo izobraževanje učencev o obnovljivih virih energije in služijo kot notranji laboratorij za obnovljive vire energije. Ponosni smo na prva mesta naših dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih s področja matematike, informatike, biologije, kemije in fizike. Naši učenci so tudi del bolgarskih ekip iz področij matematike, informatike in naravoslovja.