01

KAJ GLEDAM?

Pomaknite se navzdol in si oglejte vse sodelujoče šole in ekipe!


Sodelujoče šole in ekipe


KUL ŠOLA

Šolski center Velenje

Vaša pot do uspeha

Velenje, Slovenija

Šolski center Velenje (Slovenija) je eden največjih centrov za poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. V njem se izobražuje 2395 dijakov na srednji in višji stopnji izobraževanja. Zaposlenih je 203 učiteljev, inštruktorjev in drugega osebja. Sestavljajo ga Šola za strojništvo, geotehniko in okolje, Šola za elektrotehniko in računalništvo, Šola za storitvene dejavnosti, Gimnazija, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Sodobna vloga zaposlenih in učiteljev kot strokovnjakov, inovatorjev, vodij projektov, mentorjev, sodelavcev z izkušnjami na področju uporabe IKT, koncepta vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih odraža vključenost Šolskega centra Velenje v regionalni in lokalni razvoj skupnosti, v kateri deluje.

KUL ŠOLA

“Trevnenska shkola”

Kjer ustvarjalnost sreča tehnologijo!

Tryavna, Bolgarija

Državna srednja šola uporabnih umetnosti »Trevnenska šola« v Tryavni v Bolgariji je državna kulturna ustanova, ki ponuja poklicno usposabljanje v treh glavnih predmetih – umetniškem rezbarstvu, notranjem oblikovanju in ikonopisu. Šola je bila ustanovljena leta 1920 kot državna mizarska šola, da bi ohranila tradicijo ikonopisja in rezbarstva Tryavna. Skozi leta je šola pritegnila nadarjene učitelje in diplomante ter je pomembno prispevala k razvoju bolgarske plastične umetnosti.

Trenutno šola velja za eno izmed umetniških šol, kjer njeni diplomanti pri ministrstvu za kulturo Bolgarije prejmejo diplomo in potrdilo o poklicni kvalifikaciji za umetnika ali oblikovalca. Glavni cilji šole so zagotavljanje strokovnih znanj in veščin ter dvig osebne strokovne in umetniške kulturne ravni na področju uporabne umetnosti. Šola ponuja odlične izobraževalne prostore in opremo, vključno s 3D CNC strojem in laserskim skenerjem za obdelavo lesa, prenovljene studie in delavnice ter edinstveno knjižnico. Šola vzdržuje tesne stike z nevladnimi organizacijami, socialnimi, kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami ter ima mednarodne stike z rezbarsko šolo v Brienzu – Švica in Tehnično šolo »Drvoart« v Beogradu.

Šola goji okolje razumevanja in sodelovanja med učenci iz različnih šolskih razredov, njeni diplomanti pa nadaljujejo svoje izobraževanje na številnih bolgarskih visokošolskih ustanovah za umetnost in znanost.

Podrobnejše informacije o šoli najdete tukaj.


Valašské Meziříčí, Češka

Vrtec, osnovna šola in srednja šola za slušno prizadete Valašské Meziříčí nudi celovito izobraževanje otrok od zgodnjega otroštva do odraslosti. V šolskem prostoru delujejo vrtec, osnovna šola in srednja šola.

Šola izobražuje učence z okvaro sluha ali njihove kombinacije in učence z govornimi napakami. Cilj šole je biti vzor za izobraževanje gluhih in naglušnih oseb ter oseb z govornimi in jezikovnimi motnjami. Ustvarjamo izobraževalna in metodična gradiva od predšolske do srednješolska izobrazba. Šola ima tolmače češkega znakovnega jezika, asistente, in organizira tečaje znakovnega jezika za zaposlene in starše študentov invalidov. Poleg znakovne jezikovne podpore poudarjamo tudi kvalitetno logopedsko in govorno terapijo za razvoj besednega zaklada.

Izobraževanje v srednji šoli je usmerjeno v računalniško tehnologijo, marketing in medije ustvarjanje, vrtnarstvo in električarji. Poleg kakovostnega izobraževanja je prioriteta šole prijava študentov na študijsko področje, to je sodelovanje z akterji na trgu dela, ustvarjanje učbenikov in tečajev, osredotočenih na trg dela in finančno pismenost.

Srednja šola trenutno izvaja naslednje študijske smeri:

• Informacijska tehnologija

• Električar

• Elektro in strojna montažna dela

• Inženir strojne elektrotehnike

• Delo na vrtu

• Vrtnar

• Ekonomija in posel

KUL ŠOLA

ŠU “Sv. Paisiy Hilendarski”

Vrata v globalno prihodnost

Zlatica, Bolgarija

ŠU “Sv. Paisiy Hilendarski” – Zlatica ima več kot 150-letno zgodovino, od leta 1936 je bila osnovna šola in nosi ime očeta Pajsija. Od leta 2005 se preoblikuje v splošno srednjo šolo v “St. Paisiy Hilendarski”, od leta 2016 pa je SU “St. Paisiy Hilendarski”. Šola je hkrati največja v okolici in najmlajša srednja šola. Ministrstvo za izobraževanje in kulturo jo je nagradilo kot inovativno šolo. Šola ima dve računalniški učilnici, opremljeni s sodobno IKT in STEM centrom. Vse šolske stavbe imajo dostopno arhitekturno okolje za invalide – klančino, prilagojeno stranišče, dvigalo itd. Dijaki sodelujejo v številnih nacionalnih projektih – »Inovativna šola«, »Globalna šola«, »Šola ambasadorka EP«, Mednarodna nagrada vojvode Edinburškega itd. Izredno uspešno je bilo izvedenih tudi 13 mednarodnih projektov v okviru programov Comenius, Mladi v akciji, Erasmus+. Učenci od 8. do 12. razreda se usposabljajo v profilu “Podjetnik”, dve stopnji (8.-10. razred – prva stopnja in 11.-12. razred – druga stopnja). Vsi razredi (8.a, 9.a, 10.a, 11.a in 12.a) se izvajajo v istem »Podjetniškem« profilu, za celotno petletno obdobje pa so profilni predmeti: Podjetništvo, informatika, geografija in ekonomija, angleščina.

KUL ŠOLA

Secondary technical school, Přerov

Inženiring pot do uspeha

Přerov, Češka

Šola je bila ustanovljena leta 1889, kot poklicna strojna šola. V šolskem letu 1919/1920 se je obrtna strojna šola preoblikovala v državno industrijsko šolo z oddelkom strojne mojstrske šole in podružnico za vojne invalide. Zanimanje za študij je bilo izjemno. Naša šola izvaja tri smeri štiriletnih izobraževalnih programov, ki se zaključijo z maturo. Izobraževalni programi:

• Elektrotehnika s fokusom in računalniškim vodenjem

• Elektrotehnika s poudarkom na računalniški tehnologiji

• Tehniški licej s poudarkom na informacijskih tehnologijah

• Inženiring

Večina dijakov nadaljuje študij na tehničnih ali naravoslovnih univerzah. Drugi začnejo delati neposredno po končanem srednješolskem izobraževanju. Vzdušje na šoli je prijateljsko in zelo timsko, kar pozitivno vpliva na medsebojne odnose. Učencem se maksimalno posvečamo z namenom, da se čim bolje pripravijo na nadaljnji študij ali prakso. Za šibkejše študente je organizirano mentorstvo, za izkušene pa strokovni krožki, ki jih izvajajo strokovnjaki z različnih področij. Vse temelji na trdem delu in entuziazmu naših učiteljev, vodstva šole, administrativnega osebja in vrhunske tehnične opreme. Med šolanjem se dijaki udeležujejo številnih tekmovanj, ekskurzij in športnih tečajev. Lahko pridobijo CISCO certifikat. Šola nenehno poglablja sodelovanje s podjetji v regiji Přerov, ki se zelo zanimajo za diplomante šole.

KUL ŠOLA

Srednja matematična in naravoslovna šola “Akademik Ivan Gyuzelev”

Krepitev bistrih misli in oblikovanje prihodnjih inovatorjev

Gabrovo, Bolgarija

Srednja matematična in naravoslovna šola “Akademik Ivan Gyuzelev” (PMG) je srednja šola z več kot 600 dijaki, starimi od 12 do 19 let. Nahaja se v mestu Gabrovo v Bolgariji. Je profilirana srednja šola s področja matematike, informatike, biologije, kemije, tujih jezikov in izvaja poklicno izobraževanje na področju tehnike. Naravoslovno matematična gimnazija je inovativna šola na področju digitalnih in znanosti s področja programske opreme. V letu 2022 je bil ustanovljen STEM center, kjer naši dijaki razvijajo svoje znanje in veščine v visokotehnološkem okolju s 3D tiskalniki. Na naši šoli se poklicno izobražuje 105 dijakov (8. – 12. razred), ki želijo razvijati svoje znanje s področja računalništva in pridobiti veščine za delo v realnem delovnem okolju, ki bodo v prid njihovemu nadaljnjemu razvoju. Matematično-naravoslovna gimnazija sodeluje v okoljsko izobraževalnih dejavnostih, ki dijakom pomagajo prerasti v ozaveščene državljane planeta. Nameščeni fotonapetostni in solarni sistemi na naši šoli nam omogočajo izobraževanje učencev o obnovljivih virih energije in služijo kot notranji laboratorij za obnovljive vire energije. Ponosni smo na prva mesta naših dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih s področja matematike, informatike, biologije, kemije in fizike. Naši učenci so tudi del bolgarskih ekip iz področij matematike, informatike in naravoslovja.

KUL ŠOLA

Posebno poklicno srednjo šolo v Atenah

Negovanje sanj, Oblikovanje prihodnosti

Atenah, Grčija

Predstavljamo Posebno poklicno srednjo šolo v Atenah, eno od grških šol, ki bodo sodelovale v našem projektu 3D tisk. Ta šola, ki je bila ustanovljena leta 2016 in je namenjena dijakom srednješolskega izobraževanja, se nahaja v živahni atenski soseski Thisio in je namenjena zagotavljanju bogatih izkušenj dijakom. Skozi vse leto organizirajo prilagojene dejavnosti, vključno z obiski muzejev, pogovori in ogledi podjetij. Poleg tega je šola uspešno sodelovala v mednarodnih projektih v okviru programov Erasmus+ v različnih državah, kot so Poljska, Turčija, Irska in Slovenija.

Trenutno ponujajo tri študijska področja: Zdravje, Ugodno bivanje in Dobro počutje – Wellness (z ličenjem in frizerstvom), informacijska tehnologija (z uporabno računalniške tehnologije in omrežno tehnologijo) ter kmetijstvo, Znanost o hrani in Okolje (z živilsko tehnologijo in tehnologijo pijač ter cvetličarstvom in krajinsko arhitekturo). Posebna poklicna srednja šola v Atenah ni le šola, temveč kraj, kjer dijaki raziskujejo svoje strasti na področju izobraževanja in inovacijah.

KUL ŠOLA

Poklicna tehniška srednja šola Dr. Nikola Vasiliadi

Prepletanje tradicije z inovacijami

Gabrovo, Bolgarija

Poklicna tehniška srednja šola Dr. Nikola Vasiliadi – Gabrovo je bila ustanovljena kot obrtna šola leta 1895. Že 128 let pripravlja strokovnjake tehničnih strok, pri čemer si prizadeva ohranjati in vzdrževati tradicijo naših prednikov, hkrati pa slediti novim zahtevam.

Kot ena vodilnih inovativnih šol na območju Gabrova se srednja šola nenehno razvija, da bi izpolnjevala sodobne standarde. V učnem procesu pri vseh predmetih se uporabljajo sodobne informacijske tehnologije, ki dijakom pomagajo pridobiti informacije o najnovejših trendih v razvoju izbrane specialnosti.

Glavna naloga kolektiva je, da strokovno izobraževanje ustreza potrebam gospodarstva. danes se na srednji šoli izobražuje več kot 600 dijakov v 25 razredih v rednem in dualnem izobraževanju v naslednjih študijskih smereh:
– Računalniška tehnologija
– Programiranje aplikacij
– Mehatronika
– Avtoprevozna oprema
– Industrijska elektronika
– Merilna in organizacijska tehnika
– Električna vozila
– Obnovljivi viri energije

V šioli Dr. Nikola Vasiliadi se prepletajo tradicije, ki jih je zapustil pokrovitelj, in sodobni duh tehničnega razvoja bolgarske družbe z začetka 21. stoletja. Diplomanti ponosno nosijo ime Vasiliadianov kot dostojni sledilci pokrovitelja in so pripravljeni svoje izkušnje posredovati naslednjim generacijam tehnikov, da bi uresničili pokroviteljevo napredno idejo in sčasoma ohranili dostojanstvo njegove velike dobrodelne geste in plemenitega zgleda domoljubne predanosti.

Podrobnejše informacije o šoli so na voljo tukaj.

KUL ŠOLA

Višja strokovna šola in Srednja industrijska šola za elektrotehniko

Spodbujanje prihodnosti v elektrotehniki

Olomoucu, Češka

Višja strokovna šola in Srednja industrijska šola za elektrotehniko v Olomoucu ima bogato zgodovino na področju elektrotehnike. V vseh letih so si dosledno prizadevali posodabljati izobraževalne programe in opremljati prostore s sodobno tehnologijo. Ponosni so, da lahko diplomantom ponudijo stik s sodobnim razvojem na področju telekomunikacij, avtomatizacije, pa tudi ekonomije in upravljanja podjetij na Voš.

Da bi našim dijakom in študentom zagotovili najustreznejšo izobrazbo, nenehno prilagajajo učni program, da bi odražal trenutne industrijske trende. Zlasti velik poudarek dajejo avtomatizaciji in telekomunikacijam na področju elektrotehnike. V našem programu tehniškega liceja so še dodatno okrepili vsebine IT in razvoja aplikacij, da bodo dijaki dobro pripravljeni na digitalno okolje.

Zanimivosti:
– Omogočanje strokovne prakse v partnerskih podjetjih, specializiranih za področja informatike, elektrotehnike, avtomatizacije in telekomunikacij
– Sodobne učilnice za avtomatizacijo, opremljene s funkcionalnimi modeli operativnih linij
– Večnamenska telovadnica z rezerviranimi popoldanskimi bloki za športne dejavnosti dijakov in študentov
– organizacija informativnih strokovnih konferenc za javnost
– elektromobilnost, iOS, robotika, Linux, CoderDojo in druge,
– Omogočanje sodelovanja v projektih Erasmus, vključno z možnostmi strokovne prakse v tujini, in spodbujanje komunikacije s študenti

KUL ŠOLA

Posebna poklicna srednja šola Acharnes

Ustvarjanje svetle prihodnosti na različnih področjih

Acharnesu, Atenah, Grčija

Predstavljamo drugo grško šolo, ki sodeluje v našem projektu 3D tisk, in sicer Posebno poklicno srednjo šolo v Acharnesu. To je sestrska šola Posebne poklicne srednje šole v Atenah in je namenjena dijakom srednješolskega izobraževanja. Ta ustanova, ki se nahaja na obrobju Aten v regiji Acharnes, si prizadeva svojim dijakom zagotoviti obogatene izkušnje. Podobno kot njihova sestrska šola je tudi ta dosegla opazno zgodovino mednarodnega sodelovanja prek pobud Erasmus+ v različnih državah.

Trenutno ponujajo štiri študijska področja: Strojništvo (s specializacijama Tehnik vozil in Tehnik strojnih inštalacij in konstrukcij), Informacijska tehnologija (s Tehnikom računalniških aplikacij), Zdravstvo – socialno varstvo – dobro počutje in nazadnje na področju kmetijstva. Posebna poklicna srednja šola Acharnes je več kot le izobraževalna ustanova; služi kot središče, kjer se dijaki poglabljajo v svoje interese in si prizadevajo za večje dosežke pri učenju in ustvarjalnosti.

KUL ŠOLA

5. večerna tehnična poklicna šola EPAL v Atenah

Krepitev sanj, širjenje obzorij

Exarhiji, Atenah, Grčija

Zadnja grška šola, ki se je pridružila projektu 3D tisk, je 5. večerna tehnična poklicna šola EPAL v Atenah. Ta šola je namenjena dijakom srednješolskega izobraževanja, zaradi večernega urnika pa je namenjena predvsem zaposlenim posameznikom, ki obiskujejo pouk po službi. Šola se nahaja na območju Exarcheia in je bila ustanovljena leta 1932 (prvotno osnovna šola) ter je odličen primer medvojne arhitekture v Atenah. Kot taka ima pomemben položaj kot eno najbolj vitalnih in živahnih družbenih in kulturnih središč v Exarhiji.

Danes šola ponuja tri področja študija: Ekonomija in uprava, Informacijska tehnologija in Zdravje – Bivalno ugodje – Dobro počutje. 5. večerna tehniška poklicna šola EPAL v Atenah ni le običajna izobraževalna ustanova; deluje kot dinamično stičišče, kjer se dijaki potopijo v svoje strasti ter si prizadevajo za višjo raven znanja in ustvarjalnosti. Med njenimi stenami se izobraževanje spremeni v interaktivno potovanje, ki dijake navdihuje, da raziskujejo različne interese in dosegajo nove višine tako pri učenju kot pri ustvarjalnem izražanju.